Eurobank - kredyt w Programie Mieszkanie dla Młodych

Powrót do listy ofert
Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: Mieszkanie dla Młodych
Waluta: PLN
Eurobank - kredyt w Programie Mieszkanie dla Młodych

Oferta promocyjna

Rata

1 182,48 zł

Oprocentowanie

3,30 %

Prowizja

2,00 %

Koszt obsługi kredytu (miesięczny)

Wysokosć raty
1 182,48 zł
Oprocentowanie
3,30 %
w tym:marża
1,57 %
 WIBOR
1,73 %
Ubezpieczenie pomostowe
130,00 zł

Do czasu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki oprocentowanie kredytu hipotecznego jest powiększone o 0,85%, co skutkuje w okresie przejściowym wzrostem raty o podaną wartość.

Polisa ubezpieczeniowa miesięczna
0,00 zł

Koszt przyznania kredytu

Prowizja
5 400,00 zł
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00 zł

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest wymagane dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości.

Wycena nieruchomosci
0,00 zł

W przypadku zakupu lokalu mieszkalnego w dużych aglomeracjach miejskich bank nie pobiera opłaty za wycenę nieruchomości. W przypadku zakupu lokalu mieszkalnego w mniejszych miejscowościach lub zakupu działki czy domu konieczny klient zobowiązany jest załączyć do wniosku kredytowego operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

Weksel
0,00 zł

Bank nie wymaga podpisania weksla oraz deklaracji wekslowej.

Polisa ubezpieczeniowa jednorazowa
810,00 zł

Roczny koszt ubezpieczenia na życie wynosi 0,3% aktualnego salda kredytu, Składka może być skredytowana.

Suma kosztów
6 210,00 zł

Plusy oferty:

  • Okres kredytowania do 30 lat
  • Do 85% wartości nieruchomości
  • Wakacje kredytowe

Minusy oferty:


  • bank wymaga ubezpieczenia na życie


Parametry oferty:
Wartość kredytu: 270 000,00 PLN
Wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
Okres kredytowania: 360 miesięcy
Cel kredytowania: Mieszkanie dla Młodych
Waluta: PLN
Eurobank - kredyt w Programie Mieszkanie dla Młodych

Oferta promocyjna

Rata

1 182,48 zł

Oprocentowanie

3,30 %

Prowizja

2,00 %

Informacje dodatkowe o kredycie

Oferta dostępna w promocji Prowizja 0% oraz "W parze taniej", dla dwóch źródeł dochodów (kiedy co najmniej dwóch kredytobiorców uzyskuje dochody lub jeden kredytobiorca posiada dwa źródła dochodów). Dodatkowym warunkiem promocji jest założenie w banku konta osobistego przez kredytobiorcę, który uzyskuje najwyższe dochody wraz z wpływem wynagrodzenia w wysokości 70% uzyskiwanego dochodu oraz przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie. W przypadku, kiedy występuje tylko jedno źródło dochodów, marża kredytu zostanie podniesiona o 0,18% (18 pkt. bazowych).

W celu obiektywnego porównania ofert kredytowych dostępnych na rynku wysokość raty kredytu kalkulowana jest w oparciu o aktualne stawki bazowe WIBOR/LIBOR powiększone o marżę banku. W toku analizy kredytowej bank może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) ostateczną marżę kredytu na podstawie szacowanego ryzyka kredytowego.

Zdolność kredytowa szacowana jest na podstawie najistotniejszych parametrów, takich jak: dochody, zobowiązania, LTV, ilość osób w gospodarstwie domowym, źródło uzyskiwania dochodów i ma charakter poglądowy. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej mogą przyjmować dodatkowe parametry, takie jak: ocena punktowa BIK, własna ocena punktowa (scoring) lub inne parametry, a także podejmować decyzje w oparciu o indywidualne cechy wnioskodawcy.

Top