Polityka prywatności

Wstęp.

Hiponet.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Hiponet.pl) jako właściciel i administrator portalu iHipoteka.PL (dalej: Portal), traktuje priorytetowo poszanowanie dla prywatności osób korzystających z Portalu (dalej Użytkownicy). Mając na względzie powyższe, Hiponet.pl zachęca do zapoznania się z jego stanowiskiem w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

I. Dane osobowe użytkowników.

Korzystanie z Portalu jest co do zasady anonimowe. Jednakże w pewnych przypadkach (w celu skorzystania z określonych funkcji Portalu) może być wymagane podanie przez Użytkownika określonych danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora z zachowaniem wymaganych prawem polskim wymogów bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed dostępem osób niepowołanych.

Dane osobowe Użytkowników będą pobierane i przetwarzane jedynie w celu zapewnienia Użytkownikom możliwości pełnego i sprawnego korzystania z Portalu. Za zgodą Użytkownika jego dane osobowe mogą być również wykorzystane dla celów promocyjnych lub marketingowych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru danych Administratora. Żądanie poprawienia albo usunięcia danych należy zgłosić Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość mailową na adres: daneosobowe@hiponet.pl.

Wśród naczelnych zasad, na których opiera się polityka prywatności prowadzona przez Hiponet.pl wymienić należy:

1. dobrowolność podania danych Użytkownika;

2. zakaz udostępniania danych Użytkownika innym podmiotom bądź instytucjom na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (dane te nie mogą np. być sprzedane, darowane lub wypożyczone). Odstępstwo od zasady wyrażonej w pkt. 2 może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.

II. Uwarunkowania techniczne.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) mogą być gromadzone przez Hiponet.pl i/lub wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych celem zapewnienia należytej jakości świadczonych usług oraz poprawy efektywności pracy Portalu.

Ponadto, mając na względzie konieczność dostosowania zamieszczonych w Portalu treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, udostępnianie danych zawartych w Portalu może odbywać się przy wykorzystaniu tzw. plików Cookies, czyli niewielkich informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika w plikach cookie.txt, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby możliwość przechowywania plików Cookies na jego komputerze została całkowicie wyłączona. Należy jednak pamiętać, iż skutkiem takiej konfiguracji może być utrata możliwości korzystania przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Portalu.

III. Prawa autorskie i własność intelektualna.

Wszelkie materiały udostępniane za pośrednictwem Portalu, w tym dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, materiały audio i video, a także przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Ograniczeniom zawartym w tej ustawie podlegają również prawa do używania, kopiowania, przesyłania, publicznego udostępniania i innego wykorzystywania materiałów zawartych w Portalu.

Użytkownicy Portalu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w celach niekomercyjnych w zakresie własnego osobistego użytku.

IV. Postanowienia końcowe.

Z uwagi na rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na dotychczas stosowane przez Administratora standardy bezpieczeństwa, zgodnie z którymi Hiponet.pl bez wyraźnej prośby lub zgody Użytkownika nie udostępnia innym podmiotom i instytucjom danych osobowych, które go dotyczą. O wprowadzonych zmianach Użytkownicy Portalu zostaną niezwłocznie powiadomieni na stronach Portalu.

Porównywarka kredytów

  1. PKO BP 1 465 zł / mc
  2. Deutsche Bank 1 482 zł / mc
  3. Eurobank 1 491 zł / mc
Sprawdź wszystkie

Najtańszy kredyt
z Hiponet.pl

Nasz doradca bezpłatnie pomoże Ci znaleźć najlepszą ofertę.

Top